Het kan handig zijn om meerdere e-mailadressen te hebben. Je bewaart dan één adres als privéadres voor persoonlijke contacten en maakt een ander adres (bijvoorbeeld een gratis hotmail- of gmailadres of een 2e XMS-adres) aan voor openbare acties als kopen via internet of vragen om informatie. Met zo'n extra adres, dat je eventueel ook makkelijk weer kunt vervangen, scherm je het privéadres af voor indringers. Een verzonnen naam erbij geeft nog meer privacy.